Δικαιολογητικά Σύνδεσης

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

  1. Αίτηση (Έντυπο Υπηρεσίας)
  2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΉ ΑΔΕΙΑ ή Αποδεικτικό ιδιοκτησίας ακινήτου (Συμβόλαιο – Τοπογραφικό). Σε περίπτωση οριακής ή μεγάλης  υψομετρικής διαφοράς - απόστασης θα πρέπει να γίνει υψομετρική αποτύπωση της όδευσης από τον ενδιαφερόμενο προκειμένου την σύνταξη μηκοτομής. (Οι αγωγοί τις ΔΕΥΑΓ διέρχονται από υφιστάμενες οδούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν διανοιγμένες οδοί θα πρέπει να προσκομιστούν τίτλοι ιδιοκτησίας και υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών που να επιτρέπουν την διέλευση)
  3. Υπεύθυνη δήλωση προεκτιμούμενης ποσότητας νερού που θα καταναλώνεται( για αγροτική – βιομηχανική χρήση)
  4. Γνωμοδότηση Προέδρου Τ.Κ. για την προεκτιμούμενη ποσότητα( για αγροτική – βιομηχανική χρήση)
  5. Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης του κόστους της επέκτασης

 

Γνωμοδότηση

Εκτύπωση Email