Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ «Επιδιόρθωση - Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στις Δ.Ε. και στις Τ.Κ. του Δήμου

Εκτύπωση Email

Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών 2020

Εκτύπωση Email

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καταμετρήσεις υδρομέτρων – Ενημερώσεις Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση - Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Σωληνώσεων Φρεατίων

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Εκτύπωση Email