Βελτίωση και επέκταση εξωτερικού υδραγωγείου οικισμών Γρεβενών 2020

Εκτύπωση Email

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καταμετρήσεις υδρομέτρων – Ενημερώσεις Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση - Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Σωληνώσεων Φρεατίων

Εκτύπωση Email

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Εκτύπωση Email

Λειτουργία – Συντήρηση της Ε.Ε.Λ. της πόλης των Γρεβενών

Εκτύπωση Email