ΕΡΓΟ: Αντικαταστάσεις – Επισκευές υποδομών ύδρευσης – αποχέτευσης Δ.Ε.Υ.Α. Γρεβενών που προκλήθηκαν από Θεομηνίες, (Β΄ φάση)

Εκτύπωση Email

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ «Επιδιόρθωση - Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στις Δ.Ε. και στις Τ.Κ. του Δήμου

Εκτύπωση Email