Αντικαταστάσεις επισκευές δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ομβρίων υδάτων στο Δήμο Γρεβενών όταν τα συνεργεία της ΔΕΥΑΓ δεν μπορούν να ανταποκριθούν (έτους 2023)

Εκτύπωση Email