ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2022-2023»

Εκτύπωση Email