Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ν Ο Ι Χ Τ Η Σ Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Σ Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Π Ι Λ Ο Γ Η Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ Ε Ρ Γ Ο Υ «Επιδιόρθωση - Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στις Δ.Ε. και στις Τ.Κ. του Δήμου

Συντάχθηκε από Super User στις . Καταχωρήθηκε στο Διακυρήξεις

Attachments:
Download this file (10 ΤΕΥΔ 129399_pararthma_aa signed.pdf)10 ΤΕΥΔ 129399_pararthma_aa signed.pdf[ ]847 kB
Download this file (10 ΤΕΥΔ 129399_pararthma_aa.docx)10 ΤΕΥΔ 129399_pararthma_aa.docx[ ]88 kB
Download this file (11 1 Σ.Α.Υ. φυσ καταστροφες signed.pdf)11 1 Σ.Α.Υ. φυσ καταστροφες signed.pdf[ ]908 kB
Download this file (11 2 Φ.Α.Υ. επισξ συντηρ signed.pdf)11 2 Φ.Α.Υ. επισξ συντηρ signed.pdf[ ]735 kB
Download this file (11 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ signed.pdf)11 3 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ signed.pdf[ ]863 kB
Download this file (11 4 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ SIGNED.pdf)11 4 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ SIGNED.pdf[ ]330 kB
Download this file (11 5 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ SIGNED.pdf)11 5 ΤΥΠΙΚΟ ΣΚΑΜΑ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ SIGNED.pdf[ ]494 kB
Download this file (11 6 TYPIKO SKAMA APOXETEYSHS 1 signed.pdf)11 6 TYPIKO SKAMA APOXETEYSHS 1 signed.pdf[ ]485 kB
Download this file (3α αναλ διακηρ κημδης.pdf)3α αναλ διακηρ κημδης.pdf[ ]1823 kB
Download this file (3Β περιλ διακηρ αδα 6ΟΚ8ΟΕ7Π-5ΕΞ.pdf)3Β περιλ διακηρ αδα 6ΟΚ8ΟΕ7Π-5ΕΞ.pdf[ ]503 kB
Download this file (4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνολο signed.pdf)4 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνολο signed.pdf[ ]776 kB
Download this file (5 ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤΗΡ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΚΤ ΒΛΑΒΩΝ signed.pdf)5 ΠΡΟΥΠΟΛ ΕΠΙΣΚ ΣΥΝΤΗΡ ΑΝΤΙΚΑΤ ΕΚΤ ΒΛΑΒΩΝ signed.pdf[ ]573 kB
Download this file (6 Tιμολόγιο Μελέτης  επισκ συντηρ signed.pdf)6 Tιμολόγιο Μελέτης επισκ συντηρ signed.pdf[ ]1041 kB
Download this file (7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ signed.pdf)7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ signed.pdf[ ]1043 kB
Download this file (8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ signed.pdf)8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ signed.pdf[ ]1877 kB
Download this file (9 ΤΕΧΝ. ΕΚΘ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ signed.pdf)9 ΤΕΧΝ. ΕΚΘ. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ signed.pdf[ ]282 kB

Εκτύπωση