ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Καταμετρήσεις υδρομέτρων – Ενημερώσεις Καταναλωτών για τις οφειλές τους και Διακοπές υδροδότησης Ακινήτων – Επανασύνδεση - Αντικατάσταση – Μεταφορά Υδρομετρητών – Αποκατάσταση Σωληνώσεων Φρεατίων

Εκτύπωση Email