ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

Εκτύπωση Email