ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: Επεκτάσεις επισκευές συντηρήσεις παντοροϊκών δικτύων αποχέτευσης σε Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών

Εκτύπωση Email

ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ (ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2022-2023»

Εκτύπωση Email