ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2022

Εκτύπωση Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: Επεκτάσεις επισκευές συντηρήσεις παντοροϊκών δικτύων αποχέτευσης σε Δ.Δ. του Δήμου Γρεβενών

Εκτύπωση Email