ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2022 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Συντάχθηκε από Super User στις . Καταχωρήθηκε στο Ανακοινώσεις

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών, που εδρεύει στα Γρεβενά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

τελευταία ημερομηνία 
αποστολής αιτήσεων η 13-06-2022
Attachments:
Download this file (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2022.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΟΧ 1_2022.doc[ ]185 kB
Download this file (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ.doc[ ]135 kB
Download this file (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-21.doc)ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10-06-21.doc[ ]473 kB

Εκτύπωση