Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Γρεβενών

Η τελευταία μέρα αποστολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η Δευτέρα 13-07-2020.

Εκτύπωση Email