Δίκτυο Ύδρευσης

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

       Το έργο «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών και νέες δεξαμενές ύδρευσης»  προϋπολογισμού σύμβασης 12.006.401,96 € με Φ.Π.Α. ήταν ενταγμένο στο ΕΣΠΑ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013», στον άξονα προτεραιότητας 8 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Με την ολοκλήρωση του έργου λύθηκαν χρόνια προβλήματα ύδρευσης της πόλης των Γρεβενών που ταλαιπωρούσαν κατά κύριο λόγο τους Γρεβενιώτες πολίτες. Πρόκειται για ένα έργο που μείωσε κατά πολύ τις υπάρχουσες διαρροές του παλαιού δικτύου και την κατανάλωση ενέργειας (λόγω του περιορισμού της λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων).

       Τα έργα που κατασκευάστηκαν, μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες υδροδότησης της πόλης των Γρεβενών της επόμενης 40ετίας με έτος στόχο το 2043. Με το ανωτέρω έργο πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση του υπάρχοντος δικτύου ύδρευσης, έγινε διαχωρισμός της πόλης σε 4 (τεσσάρων) υδροδοτικές ζώνες, έγινε επέκταση και αναμόρφωση των υφιστάμενων δεξαμενών και τέλος πραγματοποιήθηκε αναβάθμιση και ανακαίνιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένης της εγκατάσταση συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού.

Η αντικατάσταση του δικτύου περιελάμβανε το εσωτερικό δίκτυο διανομής της πόλης των Γρεβενών και τους τροφοδοτικούς αγωγούς των τριών υπαρχόντων δεξαμενών (από το φρεάτιο διανομής Γρεβενών που βρίσκεται κοντά στην Δεξαμενή Βαροσίου στη θέση Άγιος Γεώργιος και μέχρι τον χώρο της κάθε δεξαμενής). Συνολικά αντικαταστάθηκαν 73 Κm δικτύου αγωγών (εκ των οποίων τα 68 Km από σωλήνες πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς και τα 3 Km από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου). Επίσης πραγματοποιήθηκε ανασχεδιασμός των ζωνών υδροδότησης σύμφωνα με τα νέα χωρικά και πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης των Γρεβενών. Τοποθετήθηκαν φρεάτια ελέγχου του δικτύου και διασύνδεσης των ζωνών μεταξύ τους. Η επέκταση των δεξαμενών ύδρευσης με την προσθήκη δύο υγρών θαλάμων και ενός κτιρίου δικλείδων σε κάθε μία από τις υπάρχουσες δεξαμενές ύδρευσης. Έτσι ο συνολικός όγκος αποθήκευσης νερού της πόλης των Γρεβενών αυξήθηκε από 1.500 m3 στα 5.500 m3, που σημαίνει επάρκεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και καλύτερη εξοικονόμηση και διαχείριση του νερού.

       Οφέλη που προέκυψαν για τους Πολίτες του Δήμου Γρεβενών

    Τα οφέλη από την ολοκλήρωση του έργου είναι:

  1. Η εξοικονόμηση του πόσιμου νερού και η καλύτερη διαχείριση του.
  2. Η εξοικονόμηση ενέργειας.
  3. Η μείωση του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση πόρων που μπορούν να διατεθούν σε βελτίωση της παροχής υπηρεσίας της επιχείρησης προς τους πολίτες και στη σταδιακή μείωση του κόστους που καταβάλει για ύδρευση ο πολίτης.
  4. Η διασφάλιση σε υψηλό βαθμό των ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού.
  5. Η εξασφάλιση σταθερής πίεσης σε όλες τις ζώνες του δικτύου με αποτέλεσμα την καλύτερη υδροδότηση της πόλης.
  6. Η μείωση της ταλαιπωρίας των πολιτών που προκαλείται από τις πολλές βλάβες του παλαιού δικτύου, για την αποκατάσταση των οποίων χρειάζεται να αποκόπτονται μεγάλα τμήματα της πόλης, δεδομένου του ότι τα φρεάτια ελέγχου του παλαιού δικτύου δεν λειτουργούν (χαλασμένες βάνες, σκεπασμένα φρεάτια από συνεχείς ασφαλτοστρώσεις των δημοτικών οδών κ.λ.π.).

Εκτύπωση Email