Μήνυμα Προέδρου ΔΕΥΑ Γρεβενών

Συνδημότες/ Συνδημότισσες

                      Το νερό αποτελεί αγαθό μέγιστης αξίας και σημασίας για την επιβίωση των οργανισμών στη γη και την εξασφάλιση της ευημερίας των ανθρώπων. Ως τέτοιο οφείλουμε ατομικά και συλλογικά να περιφρουρήσουμε και να παρέχουμε ακέραιο σε όλους τους ανθρώπους.

     Η κύρια μέριμνα του νέου διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης είναι η οικονομική εξυγίανση και η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών του Δήμου Γρεβενών με τη διευρυμένη πια έκτασή του και με τις δεδομένες – αν και περιορισμένες – δυνάμεις σε προσωπικό. Η ένταξη νέων περιοχών στα όρια του Δήμου δημιούργησε μια νέα κατάσταση για την επιχείρηση που καλείται να ανταποκριθεί διατηρώντας τους δείκτες ποιότητας και φροντίζοντας να προχωρά στις απαραίτητες βελτιώσεις.

                      Δημόσιο αγαθό, λοιπόν, το νερό και επιτακτική η πρόσβαση όλων σε αυτό, όπως και η συνεργασία όλων των φορέων για την επάρκεια και την καθαρότητα αυτού με την περιβαλλοντική ευαισθησία και υπευθυνότητα.

Ο Δήμαρχος Γρεβενών και Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Γ.

Γεώργιος Δασταμάνης

 

 

 

Εκτύπωση Email